🔵موسسه خیریه شریف جلین با همت تعدادی از جوانان شهر جلین و با هدف کمک به گسترش عدالت اجتماعی در شهر جلین بنیان نهاده شد. از آنجا که دیدگاه بانیان بر انجام کارهای زیربنایی و پایدار برای حل پاره ای از مسایل موجود می باشد، از مشورت بسیاری از صاحبنظران بهره گرفته شد و اهداف موسسه به سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم شد که با توجه به ظرفیتهای موجود موسسه می توان به هر یک از این موارد دست یافت:

🔴اهداف کوتاه مدت موسسه عبارتند از:

۱-  کمک و حمایت از خانواده ها و افراد محروم و بی سرپرست و ایتام

۲-  فعالیت در تامین بودجه جهت پرداخت کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن و همچنین هزینه های بهداشتی ودرمانی و تحصیلی به خانواده های نیازمند

۳-  فعالیت در تامین بودجه جهت تعمیرات و خرید لوازم منزل برای خانواده های نیازمند

۴-  فعالیت در تامین بودجه جهت خرید موادغذایی، ارزاق ، پوشاک و سایر ملزومات مورد نیاز خانواده های نیازمند

🔴 اهداف میان مدت موسسه عبارتند از:

۵-  کمک به امر حمایت و خریدجهیزیه و ملزومات ازدواج و هزینه های مرتبط برای نیازمندان

۶ – بورسه دانش آموزان و دانشجویان مستعد شهر جلین

🔴 اهداف بلند مدت موسسه:

۷ – اعطای وام قرض الحسنه به خانواده های نیازمند

۸- آموزش در زمینه های مختلف به خانوده های تحت پوشش و کمک به خودشاتغالی و درآمد پایدار در خانوده های تحت پوشش