کمک به سیل زدگان سیستان

کمک به سیل زدگان سیستان

🌷 روزی فریاد زدیم همه برای کرمانشاه، همه برای ایران….

🌷 روزی بر دلهایمان نوشتیم ترکمن صحرا تنها نیستی، ما در کنارتان هستیم

🌷🌷 و اکنون با تعظیم در برابر نجابت هموطنان سیستانی و بلوچ می گوییم :

مردم عزیز تر از جانمان، در کنارتان هستیم….🙏

  • تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
  • برچسب ها پویش ها