تولید ماسک با همکاری بانوان شهر جلین

تولید ماسک با همکاری بانوان شهر جلین

🔹در این طرح حدود ۴۰۰۰ ماسک تهیه و پس از استریل کردن در اختیار خانواده های تحت پوشش بنیاد شریف و نیز مردم شریف شهر جلین قرار گرفت.

👈این ماسکها توسط بنیاد نیکواکاران شریف توزیع شد.

  • تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
  • برچسب ها پویش ها