اهداف

اهداف بنیاد نیکوکاران مهرآوران شریف جلین

  • اهداف کوتاه مدت موسسه عبارتند از:

۱-  کمک و حمایت از خانواده ها و افراد محروم و بی سرپرست و ایتام

۲-  فعالیت در تامین بودجه جهت پرداخت کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن و همچنین هزینه های بهداشتی ودرمانی و تحصیلی به خانواده های نیازمند

۳-  فعالیت در تامین بودجه جهت تعمیرات و خرید لوازم منزل برای خانواده های نیازمند

۴-  فعالیت در تامین بودجه جهت خرید موادغذایی، ارزاق ، پوشاک و سایر ملزومات مورد نیاز خانواده های نیازمند

 

  • اهداف میان مدت موسسه عبارتند از:

۵-  کمک به امر حمایت و خریدجهیزیه و ملزومات ازدواج و هزینه های مرتبط برای نیازمندان

۶- بورسه دانش آموزان و دانشجویان مستعد شهر جلین

 

  • اهداف بلند مدت موسسه:

۷- اعطای وام قرض الحسنه به خانواده های نیازمند

۸- آموزش در زمینه های مختلف به خانوده های تحت پوشش و کمک به خوداشتغالی و درآمد پایدار در خانوده های تحت پوشش